Category Archives: Aktualności

Stanowisko PSRWN w sprawie wzoru wyciągu z operatu

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w sprawie wzoru wyciągu z operatu. Stanowisko PSRWN w sprawie nowego wzoru wyciągu z operatu.

Posted in Aktualności | Leave a comment

Granice weryfikacji przydatności dowodowej operatów szacunkowych

Poniżej zamieszczamy stanowisko Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz nasze uwagi w sprawie granic weryfikacji przydatności dowodowej operatów szacunkowych oraz wykładni pojęcia wiedzy specjalnej rzeczoznawcy majątkowego. Granice weryfikacji operatu i wiedza specjalna_uchwala RK PFSRM_23_03_2015 Uwagi PSRWN – Granice weryfikacji przydatności … Continue reading

Posted in Aktualności | Leave a comment

PSRWN Oddział w Łodzi – Szkolenie 22.05.2015r.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Łodzi zaprasza na szkolenie o tematyce: Wycena aktywów przedsiębiorstwa. Wartość godziwa i inne wartości. Szkolenie odbędzie się w dniu 22 maja 2015 r. (piątek w godzinach 9.30-16.00 w budynku NOT – Plac Komuny Paryskiej 5a … Continue reading

Posted in Aktualności | Leave a comment

Kalendarz prawny – kwiecień 2015

Kalendarz Prawny – kwiecień 2015

Posted in Aktualności | Leave a comment

UOKiK – odpowiedź na zawiadomienie możliwości popełnienia przestępstwa

Odmowy przyjęcia operatów szacunkowych przez banki – pismo Oddział Warszawski PSRWN UOKiK – odpowiedź na zawiadomienie możliwości popełnienia przestępstwa

Posted in Aktualności | Leave a comment

PSRWN Oddział w Siedlcach – Szkolenie 15-16 kwiecień 2015r.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Siedlcach zaprasza na szkolenie o tematyce: „Renta planistyczna, opłaty adiacenckie, podziały nieruchomości, użytkowanie wieczyste w świetle przepisów prawa, nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne, wywłaszczenia, odszkodowania. zajęcia i zwroty nieruchomości, nabywanie nieruchomości publicznych.” Wykładowca: … Continue reading

Posted in Aktualności | Leave a comment

PSRWN Oddział w Warszawie – Szkolenie 01.04.2015r.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Warszawie zaprasza na szkolenie o tematyce: ” Z doświadczeń Komisji Opiniodawczo-Rozjemczej.” Wykładowca: mgr inż Grażyna Wojciechowska -rzeczoznawca majątkowy

Posted in Aktualności | Leave a comment

PSRWN Oddział w Płocku – Szkolenie 27.03.2015r.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Płocku zaprasza na szkolenie o tematyce: WYCENA OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH I PRAW ZOBOWIĄZANIOWYCH Wykładowca: Monika Nowakowska – rzeczoznawca majątkowy, numer uprawnień zawodowych 126, członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. PSRWN Oddział Płock – Szkolenie 27.03.2015r. – … Continue reading

Posted in Aktualności | Leave a comment

Odmowy przyjmowania operatów szacunkowych przez banki

Poniżej załączamy pisma Oddziału Warszawskiego i z Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie odmowy banków przyjmowania operatów szacunkowych wykonywanych przez niezależnych rzeczoznawców prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania nieruchomości. Odmowy przyjęcia operatów szacunkowych przez banki … Continue reading

Posted in Aktualności | Leave a comment

Odpowiedź Naczelnego Sądu Administracyjnego na prośbę wyznaczenia terminu spotkania.

Pismo Prezesa NSA – odpowiedź na propozycję spotkania

Posted in Aktualności | Leave a comment