Komisja Arbitrażowa

Komisja Arbitrażowa (do dnia 01.06.2019r. działająca pod nazwą Komisji Opiniodawczo-Rozjemczej) działająca przy Polskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości jest powołana do:

1) prowadzenia mediacji w sprawach wyceny nieruchomości w trybie przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego, w części pierwszej, księgi pierwszej, tytułu VI, działu II, rozdziału 1 pt.”Mediacja i postępowanie pojednawcze”. Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr43, poz.296, z późn. zm.)

2) dokonywania ocen prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych, na podstawie art.157, ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz.651, z późn. zm.).

Komisja Arbitrażowa działa zgodnie z niniejszym regulaminem.

Przewodniczący Komisji Arbitrażowych w Oddziałach PSRWN:

Oddział w Bydgoszczy – Michał Zygmuntowicz  tel.604 453 797; Zygmunt Zygmuntowicz  52 34 24 539

Oddział w Łodzi – Iwona Peła-Wlazeł tel. 505 489 025

Oddział w Opolu – Zbigniew Białek tel. 601 538 061

Oddział w Warszawie  – Grażyna Wojciechowska tel. 602-713-646

Comments are closed.