Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami


W dniu 20 lipca 2017 r.uchwalona została nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, w której przewidziano szereg zmian dotyczących działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, w tym szczególnie istotnych i oczekiwanych przez środowisko zawodowe rzeczoznawców majątkowy.

Posted in PRAWO | Leave a comment

Opinia fałszywa i opinia nierzetelna – Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości

W załączeniu stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące opinii fałszywej i opinii nierzetelnej.

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące opinii fałszywej i nierzetelnej

Posted in PRAWO | Leave a comment

PSRWN Warszawa – Szkolenie 05.04.2017 r.

Zarząd Oddziału PSRWN w Warszawie ma przyjemność zaprosić na szkolenie, które odbędzie się dniu 5 kwietnia 2017 r. (środa) w  godzinach 16.30 – 20.00 w budynku NOT – ul. Czackiego 3/5, sala „C” na V piętrze.
Temat:    Wybrane aspekty wyceny nieruchomości metodą pozostałościową.
Wykładowca: dr nauk ekonomicznych Jerzy Filipiak

Posted in Szkolenia PSRWN | Leave a comment

PSRWN Szczecin – Szkolenie 29.03.2017r

Zarząd Oddziału PSRWN w Szczecinie ma przyjemność zaprosić na szkolenie, które odbędzie się dniu 29 marca 2017 r. (środa) w UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin, ul. Mickiewicza  64, sala 126
Temat:   WYCENA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Wykładowca: dr inż. Jan Konowalczuk

pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od 2008 r. adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości i kierownik studium podyplomowego „Rzeczoznawca Majątkowy”. Wykładowca na studiach podyplomowych (m.in. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Krakowska, Akademia Krakowska) oraz licznych kursach i konferencjach rzeczoznawców majątkowych. Od 1994 r. czynny rzeczoznawca majątkowy, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu wyceny nieruchomości, wyceny przedsiębiorstw oraz oceny stanu i analizy przedsiębiorstw, ekonomiki rolnictwa, wyceny gospodarstw rolnych oraz wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Przewodniczący Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w latach 2006–2009. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – Podkomisji ds. szacowania nieruchomości. Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Wieloletni redaktor naczelny kwartalnika „Nieruchomość”. W swoim dorobku ma ponad 40 publikacji, w tym 5 książek oraz redakcję polskich wydań europejskich i międzynarodowych standardów wyceny, a także specjalistyczne artykuły na temat wyceny nieruchomości przedsiębiorstw (CRE).

Czas trwania:  29.03.2017 r., środa w godz. od 9 00 do 15 45 – 8 godzin edukacyjnych

Posted in Szkolenia PSRWN | Leave a comment

PSRWN Płock – relacja ze szkolenia z dnia 19.11.2016 r.

W dniu 19.11.2016 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Hotel Herman w Płocku, odbyło się szkolenie zorganizowane przez PSRWN Oddział w Płocku: „Wycena nieruchomości rolnych”.
W szkoleniu wzięła udział rekordowa liczba uczestników – 68.  Oprócz rzeczoznawców z Naszego Oddziału, w szkoleniu uczestniczyli rzeczoznawcy majątkowi z całej Polski: z Warszawy,  Brodnicy, Grudziądza, Łodzi, Skierniewic, Sochaczewa, Szczecina, Świdnicy, Torunia, Wałbrzycha, Włocławka i Wrocławia. Niewątpliwą zasługę, w dużym zainteresowaniu szkoleniem, miała osoba wykładowcy: dr inż. Jana Konowalczuka – pracownika naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  wykładowcy na studiach podyplomowych, czynnego rzeczoznawcy majątkowego specjalizującego się w wycenie przedsiębiorstw, ocenie i analizie przedsiębiorstw, ekonomice rolnictwa, wycenie gospodarstw rolnych. W czasie wykładu dr inż. Jan Konowalczuk, między innymi, wyjaśnił różnice w wycenie nieruchomości rolnej i gospodarstwa rolnego, podzielił się
z uczestnikami szkolenia własnymi doświadczeniami z wyceny nieruchomości rolnych w różnych aspektach, omówił regulacje metodyki wyceny nieruchomości rolnych w standardach zawodowych krajowych, europejskich standardach wyceny 2000 oraz w międzynarodowych standardach wyceny. Wiedza i doświadczenie wykładowcy, a także dobry kontakt ze słuchaczami, spowodowały, że szkolenie na długo zapadnie w naszej pamięci oraz będzie miało przełożenie na pracę zawodową.

[gm album=4 module=phantom]

Posted in Szkolenia PSRWN, Wydarzenia | Leave a comment

PSRWN Bydgoszcz – Szkolenie 03.12.2016r.

Zarząd Oddziału PSRWN w Bydgoszczy ma przyjemność zaprosić na szkolenie, które odbędzie się dniu 3 grudnia 2016 r. (sobota) w Domu Technika NOT w Bydgoszczy przy ul. Rumińskiego 6, sala 209.
Temat:  „Stopy zwrotu w wycenie nieruchomości oraz inne wybrane problemy w podejściu dochodowym”
Wykładowca:   dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska, rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień MGPiB 414, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Program przeznaczony dla: rzeczoznawców majątkowych
Czas trwania szkolenia: od godz. 11.00 do 15.00

Szczegółowe informacje – Szkolenie 03.12.2016r.

Karta zgłoszeniowa – PSRWN Bydgoszcz 03.12.2016r.

Posted in Szkolenia PSRWN | Leave a comment

PSRWN Szczecin – Szkolenie 21.11.2016r.

Zarząd Oddziału PSRWN w Szczecinie ma przyjemność zaprosić na szkolenie, które odbędzie się dniu 21 listopada 2016 r. (poniedziałek) w UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin, ul. Mickiewicza 64, sala 019 (parter w „starym budynku”)
Temat:  Prywatne JA i zawodowe JA – przyjaciele czy wrogowie?
Wykładowca: Coach Małgorzata Krawczak – Akredytowany coach rozwoju emocjonalnego, terapeutka EEG-biofeedbak, certyfikowany trener Points Of You™, właścicielka serwisu NaturaSukcesu.pl. Występuje jako ekspert w mediach, ma stały cykl ze swoim udziałem na portalu Wellnessday.eu pt.”Rozmowy z coach” i Radiu Plus. Współautorka książki “Coaching relacji z sobą I bliskimi”

Czas trwania:  godz.  16:00 – 19:15 – 4 godziny edukacyjne, 21.11.2016 r., (poniedziałek)

Szczegółowe informacje – szkolenie 21.11.2016r.

Karta zgłoszeniowa – PSRWN Szczecin 21.11.2016r.

Posted in Szkolenia PSRWN | Leave a comment

PSRWN Oddział Płock – Szkolenie 19.11.2016r.

Zarząd Oddziału PSRWN w Płocku ma przyjemność zaprosić na szkolenie, które odbędzie się dniu 19 listopada 2016 r. (sobota) w godzinach 8.30 – 15.30 w HOTELU HERMAN – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne ul. Sienkiewicza 30; 09-400 Płock
Temat:  WYCENA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Wykładowca:  dr inż. Jan Konowalczuk

Program przeznaczony dla: rzeczoznawców majątkowych

Czas trwania seminarium: 8 godzin edukacyjnych.

Szczegóły szkolenia 19.11.2016

Karta zgłoszeniowa 19.11.2016 – pdf

Karta zgłoszeniowa 19.11.2016 – excel

 

Posted in Szkolenia PSRWN | Leave a comment

PSRWN Oddział Warszawa – Szkolenie 09.11.2016r.

Zarząd Oddziału Warszawskiego ma przyjemność zaprosić na szkolenie, które odbędzie się dniu 09 listopada 2016 r. (środa) w godzinach 16.30 – 20.00 w budynku NOT – ul. Czackiego 3/5, sala „C” na V piętrze.
Temat: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz nowych zamierzeń legislacyjnych
Wykładowca: mgr inż. Henryk Jędrzejewski

Program przeznaczony dla: rzeczoznawców majątkowych

Czas trwania seminarium: 4 godziny edukacyjne.

Odpłatność za uczestnictwo w seminariach dla członków 15 zł, a dla osób spoza stowarzyszenia 30 zł.

Posted in Szkolenia PSRWN | Leave a comment

Kalendarz Prawny – Wrzesień 2016

kalendarz prawny – wrzesień 2016

Posted in Kalendarz Prawny | Leave a comment