Prezydium

Prezydium PSRWN w X kadencji (2016-2019)

 

 

 

Krzysztof Lewandowski

Prezydent

 

 

Jerzy Korejwo

Wiceprezydent

 

 

Marek Ślusarczyk

Wiceprezyent

 

 

Iwona Peła-Wlazeł

Wiceprezydent

 

 

Roman Bisping

Skarbnik PSRWN

 

Aleksandra Motławska

Członek Prezydium

Scroll to Top