Zespoły PSRWN

1.Zespół ds. prawnych uregulowań zawodu – kierowanie zespołem Edward Oszmiański. Stały eksperta zespołu – kol. Stanisław Kolanowski.

2. Zespół Ekspercko doradczy – kierownik zespołu Zygmunt Bojar.

3. Zespół Biuletynu Informacyjnego ZG PSRWN – kierowanie zespołem Sebastian Kokot, wspomaganie pracy szefa zespołu Zbigniew Zysk – członek Zarządu Głównego.

4. Zespół ds. monitorowania zasad działalności Komisji Opiniodawczo-Rozjemczych przy Oddziałach. Kierownik zespołu Zygmunt Zygmuntowicz – członek Prezydium ZG PSRWN

 5. Zespół ds. doradztwa i monitorowania działalności oddziałów – kierowanie zespołem Adam Iller, wspomaganie pracy szefa zespołu Iwona Peła-Wlazeł – Członek Zarządu Głównego.

Comments are closed.