Home Events Szkolenie i warsztaty 4-5.10.19r. PSRWN Płock

Szkolenie i warsztaty 4-5.10.19r. PSRWN Płock

Oddział Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w Płocku zaprasza do uczestnictwa w bloku szkoleniowym dla rzeczoznawców majątkowych i osób związanych z rynkiem nieruchomości w dniach 20 – 21 września 2019 roku.

Miejsce szkoleń: Ośrodek Rekreacyjno – Szkoleniowy Cierszewo k. Płocka

Dzień pierwszy – 04 października 2019 r.(piątek)
1. Wykład – szkolenie nt. „Uwarunkowania wyceny nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości”; materiał wykładu na płycie CD, czas trwania szkolenia 4 godz.
2. Warsztaty nt. „Obliczenia wartości nakładów na nieruchomości w wybranych sytuacjach prawnych”; materiał do ćwiczeń – formularze, czas trwania warsztatów 4 godz.
Prowadzący wykład i warsztaty:
Jacek Zyga – doktor nauk technicznych, dyscyplina geodezja i kartografia, aktualnie pracownik naukowy i dydaktyczny na Politechnice Lubelskiej, Wydział Budownictwa i Architektury, rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień 667, autor wielu publikacji specjalistycznych oraz materiałów na konferencje w dziedzinie wyceny nieruchomości.

Dzień drugi – 05 października 2019 r.(sobota)

1. Warsztaty nt. „Przyjmowanie i ocena operatów szacunkowych w postępowaniach cywilnych i administracyjnych” ; materiał do ćwiczeń – płyta CD
Prowadzący warsztaty:
Zenon Marczuk – rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami, geodeta uprawniony, Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych, członek Komisji Opiniującej ŚSRM, Członek Komisji Arbitrażowej PFSRM, pracownik administracji samorządowej

Wymienione wykłady i warsztaty opracowano z celem realizacji sposobów doskonalących kwalifikacje zawodowe przez rzeczoznawców majątkowych wg określonych przepisów prawa (Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnie 2018 r.(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2018 r., poz.811).

Opłatę za uczestnictwo:
570 zł – rzeczoznawcy majątkowi * (członkowie PSRWN Oddział w Płocku 480 zł*), słownie zł: pięćset siedemdziesiąt (członkowie PSRWN Oddział w Płocku -czterysta osiemdziesiąt)*

738 zł brutto (600 zł + podatek VAT 23%) – pozostali uczestnicy, słownie zł: siedemset trzydzieści osiem brutto (sześćset złotych + podatek VAT 23%)*
* patrz też Karta zgłoszenia
– należy wpłacić na konto Stowarzyszenia w terminie do 26 lipca 2019 r.:
PSRWN Oddział w Płocku BANK PEKAO SA Nr 16 1240 5657 1111 0000 5080 7444

Dla rezerwacji miejsca hotelowego w Ośrodku Cierszewo należy wypełnić właściwe miejsce w Karcie zgłoszenia. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc (hotel jest ogólno dostępny) zgłoszenie z oznaczeniem rezerwacji należy przesłać terminowo do 26 lipca br. Rezerwacji zbiorowej w hotelu dokona ZO na podstawie wypełnionych Kart zgłoszenia.
Ceny miejsc noclegowych razem; pok. 1 os./ 2 os./ 3 os. – odpowiednio ; 120/ 140/ 180 zł
Cierszewo stanowi ekologiczną perełkę ukrytą w sercu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, posiada stadninę koni, możliwości organizacji przejażdżek bryczką, spływów kajakowych, atrakcji plenerowych; patrz www.cierszewo.com.pl

Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu Oddziału PSRWN w Płocku
Janusz Rosuł 

Prezes Oddziału PSRWN w Płocku