PSRWN Oddział w Bydgoszczy – Szkolenie 15.11.2014r.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Oddział w Bydgoszczy ma przyjemność zaprosić na szkolenie zorganizowane dla rzeczoznawców majątkowych oraz osób związanych z wyceną nieruchomości. Temat szkolenia: „Rozliczanie nakładów na nieruchomości w różnych sytuacjach prawnych”. Prowadzący szkolenie: dr inż. Jacek Zyga – członek Komisji Arbitrażowej PFSRM, Biegły Sądowy, Politechnika Lubelska. Termin i miejsce szkolenia: 15 […]

PSRWN Oddział w Płocku – Szkolenie 18-19.09.2014.

Zarząd Główny PSRWN ma przyjemność zaprosić Państwa na kurs specjalistyczny organizowany przez PSRWN O. Płock. Kurs przeznaczony jest dla rzeczoznawców majątkowych, pracowników urzędów administracji państwowej i samorządowej. Tematyka kursu specjalistycznego: RENTA PLANISTYCZNA, OPŁATY ADIACENCKIE, PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA, NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI POD DROGI PUBLICZNE. Prowadzący: Henryk Jędrzejewski – były wieloletni dyrektor […]

Odpowiedź Naczelnego Sądu Administracyjnego na pismo ZG PSRWN z dnia 14.04.2014 r.

Odpowiedź Naczelnego Sądu Administracyjnego na pismo Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie spowodowania podjęcia uchwały w składzie poszerzonym, dotyczącej ujednolicenia zasad oceny operatów szacunkowych, sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych stanowiących dowód w sprawach administracyjnych. >>>> Treść pisma <<<<

Pismo do Prof. dr hab. Romana Hausera Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego – prośba o wyznaczenie terminu spotkania.

W ślad za  pismem z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie potrzeby ujednolicenia zasad oceny przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne operatów szacunkowych nieruchomości, stanowiących dowód w postępowaniu administracyjnym, Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości zwróciło się z prośbą do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Prof. dr hab. Romana Hausera o możliwość spotkania z autorami […]

PSRWN Oddział w Szczecinie – Szkolenie 31.05.2014.

Zarząd Główny PSRWN ma przyjemność zarosić  zaprosić Państwa na kolejne szkolenie organizowane przez PSRWN O. Szczecin. Tym razem temat szkolenia to:  POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) – NOWE REGULACJE W WYBRANYCH STANDARDACH ZAWODOWYCH –  KSWS 4 “Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na potrzeby urządzeń […]

Pismo do Prof. dr hab. Romana Hausera Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości zwróciło się z prośbą do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego  Prof. dr hab. Romana Hausera –  o spowodowanie podjęcia uchwały w składzie poszerzonym, dotyczącej ujednolicenia zasad oceny operatów szacunkowych, sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych stanowiących dowód w sprawach administracyjnych. >>> Treść pisma <<<

PSRWN Oddział w Szczecinie – Szkolenie 01.02.2014.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Szczecinie zaprasza na szkolenie RENTA PLANISTYCZNA I OPŁATY ADIACENCKI, które odbędzie się  w dniu 1 lutego 2014 r. w Szczecinie. Prowadzący:  Henryk Jędrzejewski Były wieloletni dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Nieruchomości w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, członek zespołu ekspertów przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. szkolenie […]

Biuletyn PSRWN nr 100

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości zaprasza do zapoznania się z nowym, pierwszym wydanym po VIII Zjeździe, Biuletynem Informacyjnym naszego stowarzyszenia.   Biuletyn – pismo przewodnie Biuletyn PSRWN nr 100

Scroll to Top