Konsultacje w sprawie rozporządzeń wykonawczych do ustawy deregulacyjnej

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. poz. 829) tzw. „deregulacyjnej” opracowane zostały projekty aktów wykonawczych – rozporządzeń Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: 1) w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, 2) w sprawie […]

Sprawozdanie z Kursu specjalistycznego zorganizowanego przez Oddział PSRWN w Płocku w dniach 10-11 października 2013

W dniach 10-11 października bieżącego roku, w Pensjonacie Boss w Nowych Grabiach, odbyło się kolejne szkolenie zorganizowane przez Nasz Oddział. Temat szkolenia: „Excel krok po kroku”, prowadzącym był mgr Krzysztof Trynkos – rzeczoznawca majątkowy, współautor książki „Wykorzystanie Excela w procesie szacowania nieruchomości”  dla rzeczoznawców majątkowych, autor i redaktor książek z zakresu […]

Wstapienie Profesora Andrzeja Hopfera na jubileuszu XX-lecia PFSRM

Moje spojrzenie na XX – lecie PFSRM. Jubileusz przywołuje wspomnienia, daje satysfakcję z dokonanych osiągnięć ale także przypomina drogę, trud, kłopoty, które trzeba było pokonać. Pozwala uzmysłowić sobie to, co przed nami Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych działa w środowisku rzeczoznawców majątkowych już 20 lat. Z satysfakcją wspominam, jak w […]

Uwagi PSRWN do projektu rozporządzenia MTBiGM w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości przesłało na ręce Ministra Piotra Stycznia uwagi do projektu rozporządzenia MTBiGM w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia za przesłane uwagi do tego projektu. Treść stanowiska PSRWN znajduje się w załączniku poniżej. Uwagi PSRWN do projektu […]

PSRWN Oddział w Radomiu – Zmiana terminu szkolenia 21-22.09.2013 r.

Zarząd Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Radomiu informuje, że z przyczyn niezależnych od organizatora kolejny raz uległ termin szkolenia z kosztorysowania. Nowy termin ustalono z wykładowcą na 21-22.09.2013 r. Szkolenie odbędzie się w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18. Serdecznie zapraszamy! Temat: „PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH […]

PSRWN Oddział w Szczecinie – Szkolenie 31.08.2013 r.

Dnia 31.08 br. PSRWN Oddział Szczecin organizuje szkolenie “WYCENA NIERUCHOMOŚCI WYWŁASZCZANYCH W CELU REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH. ZASADA KORZYŚCI A NIERUCHOMOŚCI DROGOWE. TEORIA, PRAKTYKA I ORZECZNICTWO. Serdecznie zapraszamy! Szczegóły oraz karta zgłoszenia w załączeniu. PSRWN Szczecin – Szkolenie – Informacje PSRWN Szczecin – Karta zgłoszeniowa

Spotkanie przedstawicieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z Głównym Geodetą Kraju

Z inicjatywy Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w dniu 29 lipca 2013 r. odbyło się spotkanie z Prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Główny Geodetą Kraju – Kazimierzem  Bujakowskim.  PFSRM reprezentowali Janusz Jasiński – Wiceprezydent PFSRM oraz Cezary Kłapyta – Prezes  Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku. Spotkanie dotyczyło […]

Scroll to Top